Türk - Alman Üniversitesi YÖS 2021

Başvuru Tarihleri 1 - 26 Temmuz 2021

Türkçe Yeterlik Sınavı** 28 Temmuz 2021

Başvuruların Komisyonca Değerlendirilmesi 28 Temmuz- 6 Ağustos 2021

Asıl ve Yedek Kazananların İnternet Sayfasında İlanı 13 Ağustos 2021

Asıl Adayların Öğrenim Ücreti Ödemesi ve Kayıtları 13-14 Eylül 2021

Açık Kontenjanlar İçin Yedek Adayların İnternet Sayfasında İlanı 16 Eylül 2021 Yedek Adayların Katkı Payı Ödemesi ve Kayıtları 20-21 Eylül 2021