SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINAVI

BAŞVURU TARİHİ = 25.01.2021-16.04.2021

SINAV TARİHİ = 22.05.2021 SAAT 13:00

SINAV ÜCRETİ = 400 TL

SINAV YÜZYÜZE UYGULANACAKTIR!!!


ınav süresince adaylara toplam 80 adet soru sorulacaktır. Bu soruların 40 tanesi Temel Öğrenme Becerileri, 40 tanesi de Matematik sorularından oluşacaktır. Adaylara toplam 120 dakika (2 saat) süre tanınacaktır.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

OMÜ-YÖS 2021, her test için ayrı ayrı olmak üzere; Temel Öğrenme Becerileri, Matematik ve Eşit Ağırlık olarak üç ayrı kategoride değerlendirme yapılacaktır.

1) MATEMATİK PUANININ HESAPLANMASI

Matematik Puanına matematik sorularının katkısı yüzde 70, temel öğrenme becerileri sorularının katkısı yüzde 30 olacaktır. Matematik Puanı,

(MATEMATİK DOĞRU SAYISI * 1,75) + (TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ DOĞRU SAYISI* 0,75)

Formülü ile hesaplanır.

2) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ PUANININ HESAPLANMASI

Temel Öğrenme Becerileri Puanına temel öğrenme becerileri sorularının katkısı yüzde 70, matematik sorularının katkısı yüzde 30 olacaktır. Temel Öğrenme Becerileri